Medicina Integrativa:
una mirada diferent

Es tracta d’un nou model d’atenció al pacient, en el qual dins de la seguretat de la medicina convencional, s’afegeixen noves tècniques i tractaments que tenen més compte de l’aspecte emocional i global del pacient

Consulta pediàtrica

Cuidar-te és escoltar per compendre

Tan aviat com ens aturem a prendre consciència de com ens poden afectar les coses que ens envolten, un gran ventall de possibilitats s’obren a nosaltres per entendre per què no estem bé.

Què és?

La Medicina Integrativa és una nova mirada diferent que estudia la persona globalment afegint altres tècniques segures i eficaces a la medicina tradicional.

Quins beneficis aporta?

 • Es tracta de mantenir i promoure l’equilibri entre el nostre benestar físic, mental i socioemocional.

 • La persona és el centre de la seva pròpia curació.

 • Afavorir la reacció del propi organisme (no només per contrarestar un símptoma).

 • Afegir salut

 • Prevenció, promoció de la salut, formació continuada i estil de vida medicina són eixos clau en la visió integrativa de la salut.

 • Sense separar-se de la gran importància de les mesures farmacològiques comunes, el professional de la salut Integrativa té més eines terapèutiques que pot utilitzar per reduir la necessitat de medicaments farmacològics de drogues, millorant l’estat de salut de la persona.

L’organització mundial de la salut (OMS) va aprovar una estratègia per als anys 2014 a 2023 en favor de la integració de les medicines tradicionals i complementàries en els sistemes nacionals de salut.

Què podem fer per mantenir una bona salut?

 • Cuida’t en les qüestions bàsiques: menjar, exercici físic, descans, lleure, etc….

 • Realitzar una bona gestió emocional.

 • En nens: és important valorar l’entorn “WiFi”, perquè sabem que són molt sensibles als que t’envolten.

Què passa quan apareix un símptoma?

 • Investigar la causa.

 • Entendre per què.

 • Tractar el símptoma: sempre amb el millor tractament, sense perdre opcions.

 • Tractar el símptoma: sempre amb el millor tractament, sense perdre opcions.

 • Fer els canvis necessaris perquè no torni a sorgir. El pacient és proactiu en totes les fases.